Woordenboek

Een korte opsomming van veelgebruikte termen in Human Design. Woorden in de uitleg die GROEN gemarkeerd zijn, verwijzen naar de uitleg bij dit betreffende woord.

ARCHETYPE

Een term uit de gedachtewereld van psycholoog Jung. Archetypen zijn overgeërfde, collectieve oerbeelden, die men volgens hem terugvindt in ieders onbewuste en die met name in dromen naar boven komen. Ook wel: oermodel

AUTORITEIT

Onderdeel van wat ik jouw innerlijke kompas ga noemen. Elk TYPE heeft een eigen, innerlijke autoriteit. Verstand is nóóit je autoriteit. In Human Design is niemand ontworpen om beslissingen te nemen vanuit zijn hoofd, maar (in de meeste gevallen) vanuit het lichaam.

BODYGRAPH

Letterlijk: lichaamsgrafiek. De grafische illustratie van de energetische stroom in je systeem, een blauwdruk of ‘schakelbord’ van hoe je functioneert en met de wereld omgaat.

CENTRUM

Eén van de 9 vierkante, driehoekige of ruitvormige gebieden op de BODYGRAPH, die energetische knooppunten vertegenwoordigen. Elk centrum staat voor een specifiek ervaringsgebied: onze gevoelens, gedachten, identiteit enz. De centra, evenals hun namen, zijn afgeleid van het CHAKRA-systeem. Hiernaast twee GEDEFINIEERDE centra.

CHAKRA

Een woord uit het Sanskriet dat letterlijk ‘wiel’ betekent. Een chakra kun je je voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, een ‘draaiend wiel van energie’. Via deze energie nemen wij energie op uit het universum, en wij gebruiken dit dan weer voor alle verschillende processen die in ons plaatsvinden.

CONDITIONERING

Beïnvloeding van anderen. Waar je de energie (emoties, oordelen) van anderen in je opneemt en soms versterkt, waarvan je kunt denken dat het jóuw eigen energie is.

DE-CONDITIONERING

Het proces van loslaten van wat en wie je niet bent. Jezelf worden zoals je bedoeld bent.

DEFINITIE

Hoe jouw (GEDEFINIEERDE, ingekleurde) CENTRA met elkaar ‘praten’, hoe jouw energieën met elkaar in verbinding staan. Definitie zegt ook iets over de manier waarop jij informatie verwerkt en opneemt. Je definitie beïnvloedt niet alleen hoe je met anderen omgaat, maar ook hoe coherent de verbinding met jezelf is. Er zijn 5 manieren waarop definitie wordt uitgedrukt in Human Design.

DESIGN

De (meestal rode) linkerkolom met 13 getallen en symbolen (van de planeten) op een BODYGRAPH. Dit staat voor het moment van jouw ‘ontwerp’ en dat is ongeveer drie maanden vóór je geboorte. Ook wel je onbewuste kant genoemd of je zielendoel.

DIERENRIEM

De 12 sterrenbeelden in de westerse astrologie (bijvoorbeeld Stier, Maagd)

GEDEFINIEERD

Alle CENTRA, KANALEN en POORTEN die ingekleurd zijn op de BODYGRAPH. Gedefinieerde gebieden onthullen wie je bent, en dit blijft consistent gedurende je hele leven. Ik noem het geactiveerd.

HEXAGRAM

Een figuur bestaande uit zes horizontale hele of gebroken LIJNEN. Hexa is Grieks voor zes. In het Chinees wordt dit figuur een ‘Gua’ genoemd. Elk figuur heeft een eigen betekenis. In totaal zijn er, door alle mogelijke combinaties van hele en gebroken lijnen, 64 verschillende hexagrammen.

INCARNATIEKRUIS

De verhaallijn voor jouw personage (als het leven een filmscript zou zijn). Dit kruis bestaat uit de vier belangrijkste POORTEN in jouw ontwerp. Ik noem het jouw rode draad of levenspad.

I TJING

Een vijf eeuwen oud Chinees orakel, wat al die duizenden jaren al wordt gebruikt als raadgever bij alledaagse zaken. Ook wel Het Boek der Veranderingen genoemd.

KANALEN

De (zwarte en/of rode) lijnen die de CENTRA verbinden waardoorheen energie stroomt. Kanalen dienen als een soort ‘snelwegen’ waarlangs levenskracht stroomt van het ene CENTRUM naar het andere, van de ene POORT naar de andere. Aan het eind van elk kanaal staat een getal, dat een POORT wordt genoemd. Kanalen bestaan uit twee poorten. Er zijn 36 kanalen, met een thema dat een ‘1+1=3’ afgeleide is van de kwaliteit of energie van beide poorten. Ik noem het krachtstroom.

LEVENSDOEL

Zie PERSOONLIJKHEID

LIJNEN

De onderdelen waaruit een HEXAGRAM bestaat, en die zich in de kolommen links en rechts van de BODYGRAPH uiten als de getallen achter de punt. Op basis van deze getallen (van 1 tot en met 6) wordt jouw PROFIEL berekend.

MANDALA

De presentatie van jouw BODYGRAPH in ronde vorm, waarbij een aantal samengevoegde facetten van Human Design in relatie tot elkaar in beeld komen.
– In de buitenste ring zie je de HEXAGRAMMEN van de I TJING
– Dan zie je een ring met dunne streepjes, een soort gradenboog. Dit zijn de (zes) LIJNEN, op basis waarvan onder meer je PROFIEL wordt berekend
– Daarbinnen alle POORTEN in volgorde van TRANSIT tegen de klok in
– Daar weer binnen, ook tegen de klok in, de tekens van de westerse astrologische DIERENRIEM. In bovenstaand voorbeeld zie je mijn ‘bewuste zon’ in Poort 6 (rechts, bruin), en dat is tevens in het sterrenbeeld Maagd
– De kleuren van de ‘stralen’ komen overeen met de kleuren van de CENTRA als die GEDEFINIEERD (zouden) zijn. In die ‘stralen’ komen ook de symbolen voor de planeten weer terug. Hier zie je ook snel of een bepaalde poort door meerdere planeten geactiveerd is (in dit voorbeeld: Poort 29, rechtsonder, rood)
– In het hart de feitelijke BODYGRAPH met de GEDEFINIEERDE, ONGEDEFINIEERDE en OPEN CENTRA, KANALEN en POORTEN

NIET-ZELF

De misvatting dat je denkt dat het jouw energie (emoties, oordelen) is, maar in feite neem je energie (emoties, oordelen) van anderen in je op en versterk je die zelfs. Zoals je denkt dat je ‘moet’ zijn.

ONGEDEFINIEERD

Alle CENTRA, KANALEN en POORTEN die NIET ingekleurd zijn op de BodyGraph. Hier neem je energie (gedachten, gevoelens, emotie) van anderen in je op, en deze energie (kwaliteit, thema) verandert dus afhankelijk van met wie je bent. In een ongedefinieerd centrum kan nog wel een poort (of meer) GEDEFINIEERD zijn, maar er vormt zich geen kanaal naar een ander centrum. Ik noem dit niet geactiveerd.

OPEN/ OPENHEID

Alle CENTRA, KANALEN en POORTEN die wit zijn op je BODYGRAPH. Je openheid is waar je vatbaar bent voor beïnvloeding/ conditionering. In een geheel open CENTRUM is geen enkele POORT GEDEFINIEERD.

PERSOONLIJKHEID

De (meestal zwarte) rechterkolom met 13 getallen en symbolen (van planeten) op een BODYGRAPH. Dit staat voor het moment van jouw werkelijke geboorte en dit is hoe jij je uit in de wereld. Ook wel je bewuste kant of je levensdoel genoemd.

POORTEN

‘Doorgangen’ waardoorheen energie kan stromen vanuit de CENTRA. Elke poort heeft een getal. Er zijn 64 poorten, en elk heeft een eigen thema / energie / kwaliteit. Poorten zijn gebaseerd op HEXAGRAMMEN uit de I TJING. Hiernaast zwart omcirkeld een GEDEFINIEERDE poort, blauw omcirkeld OPEN poorten. Ik noem dit energieën of kwaliteiten.

‘Stekker-stopcontact’-poorten – zoals ik ze noem – heten in officiële Human Designtaal ‘hanging gates’, ofwel hangende poorten. De ‘stekkerpoort’ zoekt altijd het ‘stopcontact’, zodat de energie kan gaan stromen. Je kunt dit ook een ‘half KANAAL’ noemen: hier voel je je niet ‘compleet’ en zoek je dus een ander om de betreffende kwaliteit/energie beter tot haar recht te kunnen laten komen. In het voorbeeld hiernaast zijn de poorten 6 en 60 ‘stekkerpoorten’ en de rood omcirkelde 3 en 59 de ‘stopcontacten’.

PROFIEL

De persoonlijkheid of het karakter dat je in je rol (zie: TYPE) inbrengt. Er zijn 12 profielen in Human Design.

SPECTRUM (VAN ENERGIE)

De hele bandbreedte. Van deze energie/ kwaliteit op haar slechtst, donkerst, laagst tot deze energie/ kwaliteit op haar best, lichtst, hoogst. Elk element in de BODYGRAPH heeft het hele spectrum aan energie, ongeacht of het nu GEDEFINIEERD is of niet.

STRATEGIE

Jouw persoonlijke manier om effectieve beslissingen te nemen. Dit is een fundamenteel element van jouw ontwerp, hangt nauw samen met je AUTORITEIT, en met wat ik jouw innerlijk kompas noem.

TRANSIT

In de astrologie verwijst deze term naar de voortdurende beweging van de planeten in het universum. Transits tonen ons de manieren waarop we individueel en collectief worden beïnvloed door deze voortdurende bewegingen. Transits laten zien hoe de energie van het universum werkt met je geboortehoroscoop in de astrologie, en met de POORTEN in Human Design.

TYPE

De rol die je speelt in dit leven (als het leven een filmscript zou zijn). Er zijn 5 verschillende types in Human Design.

WARE-IK

Zoals je volgens Human Design ontworpen bent om te zijn, zonder de beïnvloeding van anderen

ZIELENDOEL

Zie DESIGN