#41 * Een nieuwe droom verwezenlijken *

Human Design naam: Samentrekking (als een baarmoeder bij de geboorte)
I Tjing-naam: Vermindering
Centrum: Wortel – dit geeft alle energie een bepaalde druk mee
Trefwoorden: ervaringen zoeken en voelen, je belangrijkste droom verwezenlijken
Opmerking: #41 is het begin van het Human Design Nieuwjaar, en deze energie is voelbaar voor iedereen van 22-27 januari

De energie van EEN NIEUWE DROOM VERWEZENLIJKEN is er een van álle mogelijkheden, maar uiteindelijk is er slechts één die van waarde zal zijn. Met deze energie wil je steeds weer iets nieuws beginnen. Je stopt nooit met het verlangen naar nieuwe gevoelens. Jouw dromen komen uit als je je alleen op die ene richt en de rest ‘weg snoeit’.

Jouw WIJSHEID met deze energie is om niets te verwachten, maar je volledig over te geven aan de nieuwe ervaring. Jij herkent die gevoelens en die gewaarwordingen die je zullen helpen de energie in de juiste richting te sturen, in plaats van links en rechts energie te morsen.
Duidelijkheid – waar je je focus op moet richten – komt met de tijd, wanneer alle oppervlakkige fantasieën en dromen naar de achtergrond verdwijnen, en het meest brandende verlangen op de voorgrond blijft. Dáár wil je mee beginnen. Geduld en wachten helpt je het kaf van het koren te scheiden.

Je hebt hier nog wat TE LEREN als …
… je ál je fantasieën najaagt of je fantasieën projecteert op iets; of dat nu werk is, jezelf, een partner, enz
… je de neiging hebt te leven in luchtkastelen die niets met de werkelijkheid te maken hebben
… je nooit stappen zet in de richting van je dromen of blijft hangen in fantasieën omdat je je te nerveus voelt om actie te ondernemen.

Een uitgebreidere beschrijving zul je aantreffen in Jouw Blauwdruk.

Energie ‘gemorst’ aan de verkeerde fantasieën

Het was wel even schrikken en slikken, toen ik een duik nam in de betekenis van deze energie. Tot nu toe had ik deze voor mezelf terzijde geschoven als ‘onbelangrijk’, want: niet behorend tot een van de vier voornaamste kwaliteiten op mijn levenspad. En vanwege de naam. Want zeg nou zelf: Samentrekking, of Vermindering, klinken niet echt spannend. Bovendien negeerde ik gemakshalve ook het feit dat deze kwaliteit niet alleen bij mij hoort, maar vanwege de combinatie met een andere eigenschap ook nog eens één van mijn ‘stroom-krachten’ is.

Waar de betekenis van sommige energieën of kwaliteiten zo klaar is als een klontje, zo mistig bleef dat nu bij #41. Ik vond beschrijvingen als: ‘Met #41 zijn beperking en vermindering de basis voor het maximaliseren van het potentieel’. Uhmmm… Of: ‘De 41 ziet visioenen van een betere toekomst als een betrouwbare bron van verandering en kan de denkgeest gebruiken als speelplaats van creativiteit, grote dromen en visioenen van een betere toekomst’. Pppfff…

Maar waar zit ‘m dan die Vermindering, of Samentrekking? Bovendien ‘resoneerde’ alles wat ik las totaal niet met iets wat voor mij dus een ‘kracht-stroom’ zou moeten zijn. Ook de kant waar ik mogelijk nog veel te leren heb, liet me enige tijd met vraagtekens achter. ‘Dan word je gedreven door blinde hoop’. En dan: ‘Zonder #30 is er een gevoel van iets willen, maar niet weten wat het is dat je wilt’. Ik HEB de kwaliteit van #30 ook geactiveerd, dus: ik zou toch moeten weten wat ik wil.

Het begint me te dagen als ik lees: ‘Wanneer deze druk van verlangen zich in je opbouwt, kan het zich uiten als een vage verwachting, een seksuele fantasie of een rusteloze behoefte om iets nieuws met iemand te ervaren’. Verder lezend kom ik bij het traditionele Chinese beeld van de tuinman die in de herfst de planten in zijn tuin terugsnoeit, zodat ze in de zomer des te uitbundiger weer tot groei en bloei kunnen komen.

Uiteindelijk snap ik waar dit over gaat. Met deze energie stop ik nooit met het verlangen naar nieuwe gevoelens. Gebruik ik deze energie met wijsheid, dan beperk ik mij in mijn dromen en fantasieën, waardoor mijn hoofddroom wordt versterkt en ik niet links en recht mors. Mijn hoofddroom komt uit als ik me alleen daarop richt en de rest wegsnoei.

Er ging een giga-lampje branden.

Het grootste deel van mijn leven heb ik nogal wat energie gemorst, verspild aan verkeerde dromen en mensen, met inderdaad ‘blinde hoop’ ofwel valse verwachtingen. De struik die mijn jonge leven was – om maar even bij dit oude Chinese beeld van de tuinman te blijven – heb ik laten doorwoekeren en uitbundig zonder enig plan laten groeien. Hongerig naar nieuwe gevoelens en ervaringen, in mijn puberjaren vooral varend op een kompas van hormonen en later vooral zoekend naar liefde – en dat verwarrend met seks.

Dat moest natuurlijk misgaan, en dat deed het ook. Ik belandde van de ene depressie in de andere, steeds ‘de ander’ de schuld gevend dat ik bij hem niet had gevonden wat ik zocht. Als je klakkeloos naar van alles grijpt, en niet echt een ‘hoofddroom’ hebt, glijd je door het ontbreken van enig resultaat snel in zo’n depressieve toestand.

Ineens begrijp ik mijn hele vroegere losbandige leven. Begrijp ik ook waarom ik op enig moment compleet ben gestopt met het zoeken naar vervulling van dit ene verlangen, want de ‘herkenning’ (zoals de krachtstroom-energie gaat heten als je ‘vermindering’ en ‘vuur’ als kwaliteiten samenvoegt) werd voor mij steeds meer een soort bevestiging: seks brengt me niet de liefde die ik zoek.

Inmiddels leef ik heel anders. Ergens onderweg is die onontwarbare struik van mijn (seks)leven bij de wortels afgeknapt, maar nu blijken er nieuwe twijgen te groeien. Inmiddels ben ik ook nog eens écht tuinierder geworden en onderken ik het belang van snoeien. Alles wat de struik niet dient, gaat eraf, alleen dat wat écht potentieel heeft, blijft. Bovendien gaat het vooral ook om het genieten van het tuinieren.

Zo kijk ik nu ook tegen mezelf aan. Slechts gehoor geven aan één, belangrijk, verlangen tegelijkertijd, geholpen door mijn innerlijk (emotionele) kompas en inmiddels wetend hoe ik het beste op en mét mijn emoties – die onderdeel zijn van mijn innerlijk kompas – kan navigeren. Genieten van het gevoel van verlangen, van de ervaring, en slechts focussen op één droom tegelijk. Alle andere niet-belangrijke verlangens dragen niet bij aan mijn gevoel van geluk, tevredenheid, blijheid.

Dit besef kan niet anders dan op laat-volwassen leeftijd komen. Het vermogen om het belangrijkste van het secundaire te onderscheiden is er niet als je puber bent, en komt ook niet onmiddellijk de jaren daarna. Ik heb deze ervaringen, fouten en mijn depressies nodig gehad om te komen waar ik nu ben.

%d bloggers liken dit: